Hybrid Working – Làm việc kết hợp là gì mà nhân viên đều hướng tới?

Hiểu một cách phổ quát, Hybrid Working - công việc lai là hình thức làm việc mà nhân viên có thể chủ động lựa chọn làm việc tại bất cứ nơi đâu và chỉ lên văn phòng khi cần thiết...

Vai trò lãnh đạo trong kỷ nguyên của sự không chắc chắn

Trong kỷ nguyên x, thực tế điều hành mọi doanh nghiệp đều không sớm thì muộn phải tuân theo những nguyên tắc mới hướng tới việc không ngừng giả định, kiểm chứng và thử sai, thúc đẩy đổi mới sáng tạo hoặc sẽ bị đào thải...

Những Kỹ Năng Quan Trọng Để Làm Việc Từ Xa Hiệu Quả Trong Thời Đại Mới

Để có thể duy trì hoạt động và tăng trưởng kể cả khi làm việc từ xa thì nhân sự cần đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc đồng thời phối hợp cộng tác với đồng nghiệp, khách hàng như khi làm việc tại văn phòng...

Xu hướng cộng tác linh hoạt trên toàn cầu mang tới nhiều lợi ích đáng kể

Hiệu ứng đám mây, Internet đã thay đổi suy nghĩ con người về làm việc, cung cấp nhiều địa điểm làm việc linh hoạt hơn. Các công cụ cộng tác thời gian thực cho phép các tình huống làm việc linh hoạt và cho phép các công ty cạnh tranh trong công cuộc thay đổi nhanh chóng này...

Workflow áp dụng công nghệ – Hướng đi của tương lai

Vào năm 2020, đại dịch đã thay đổi mọi thứ về quy trình làm việc - Workflow khi hầu hết nhân viên có xu hướng ưu tiên làm việc từ xa, không bị gò bó về mặt không gian. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến hậu quả rằng những người làm việc từ xa cảm thấy bị xa cách với đồng nghiệp...

Xu hướng làm việc tại nhà được dự đoán sẽ còn tiếp tục phát triển vào năm 2023

Dù dịch bệnh đã được kiểm soát và các doanh nghiệp quay trở lại công việc như trước nhưng vẫn duy trì hình thức làm việc tại nhà (WFH) với một số nhân viên hoặc tổ chức làm việc linh hoạt kết hợp giữa làm việc tại văn phòng và làm trực tuyến tại nhà...

Sử dụng Gmail để trải nghiệm tại đây