NỀN TẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẬP TRUNG

chatops-homepage-image-1

Chúng tôi cung cấp giải pháp đổi mới sáng tạo toàn diện, đem linh hoạt và tinh gọn vào các doanh nghiệp hiện đại

chatops-homepage-image-1

Trung tâm số của doanh nghiệp hiện đại

Cộng tác

Cộng tác trở thành cốt lõi đổi mới doanh nghiệp

Chatbot & Digital Assistant

Ứng dụng công nghệ hỗ trợ hoạt động quản trị

Quản trị doanh nghiệp

Đưa OKR, Agile và Amoeba vào doanh nghiệp hiện đại

Chuyển đổi số

Tích hợp công nghệ, đáp ứng kỳ vọng phát triển của thị trường.

Cộng tác

Cộng tác trở thành cốt lõi đổi mới doanh nghiệp

Xem thêm
Chatbot & Digital Assistant

Ứng dụng công nghệ hỗ trợ hoạt động quản trị

Xem thêm
Quản trị doanh nghiệp

Đưa OKR, Agile và Amoeba vào doanh nghiệp hiện đại

Xem thêm
Chuyển đổi số

Tích hợp công nghệ, đáp ứng kỳ vọng phát triển của thị trường.

Xem thêm

ĐIỂM KHÁC BIỆT CẠNH TRANH CỦA CHATOPS

chatops-different-chats
Cộng tác linh hoạt

Đưa công việc và giao tiếp vào một nơi duy nhất giúp cải thiện trải nghiệm làm việc, nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành các luồng công việc.

Giao tiếp liền mạch

Chủ đề của các luồng tin nhắn Chat, trao đổi và tương tác nằm trong một mạch thông tin liên tục giúp người dùng xây dựng ngữ cảnh đầy đủ, phục vụ quá trình ra quyết định nhanh chóng.

Tự động hoá

Khai phá dữ liệu chủ động thông qua việc tăng cường cộng tác giữa người và máy (hệ thống bên ngoài) nhờ tích hợp hệ thống, việc cộng tác này còn có sự hỗ trợ của Chatbot và Trợ lý số ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning).

Phát triển nhân sự

Cung cấp các khoá đào tạo kỹ năng kết hợp với mô hình học tập cộng tác (CLS) hướng ứng dụng, giúp xây dựng kỹ năng của lực lượng lao động, đưa kỹ năng vào công việc.

chatops-different-chats

GIẢI PHÁP TỐI ƯU 60% THỜI GIAN CHƯA HIỆU QUẢ TRONG GIAO TIẾP CÔNG VIỆC ĐỂ TẠO RA KHÁC BIỆT CHO DOANH NGHIỆP

chatops-solution-1

Quản trị thông tin giao tiếp

 • Mạng thông tin nội bộ

  Kênh cộng đồng, truyền thông nội bộ
 • Quản lý trao đổi & tương tác

  Nhắn tin, thoại, chia sẻ màn hình...
 • Quản lý họp, sự kiện

  Quản lý các sự kiện nội bộ
 • Quản lý thông báo

  Quản lý thông báo trên từng kênh

Quản lý công việc

 • Quản lý quy trình

  Quản lý dòng chảy công việc
 • Quản lý công việc & dự án

  Quản lý tiến độ dự án
 • Quản lý tệp tin

  Quản lý tệp tin, file lưu trữ
 • Quản lý phê duyệt

  Quản lý phê duyệt công việc
chatops-solution-3
chatops-solution-4

Quản lý đào tạo nhân sự

 • Cung cấp các khóa đào tạo kỹ năng

  Cung cấp nội dung học tập được số hoá
 • Quản lý hoạt động học tập

  Quản lý tiến trình học tập của nhân sự
 • Đánh giá và xếp hạng học viên

  Đánh giá điểm và xếp hạng học viên

Chatbot và Digital Assistant

 • Tự động hoá nghiệp vụ

  Tích hợp báo cáo từ hệ thống bên ngoài
 • Tối ưu quy trình

  Xây dựng các kịch bản cho BOT phục vụ
 • Tích hợp hệ thống

  Tích hợp các hệ thống khác lên ChatOps
chatops-solution-2

CHỨNG NHẬN CỦA CHATOPS

chatops-placeholder-img
 • 🏆 Top 10 Giải pháp Số Tiềm năng Make In Vietnam 2020 do bộ Thông Tin Truyền Thông (Vietnam MIC) trao tặng.

 • 🏆 Giải thưởng Sao Khuê 2020 Giải pháp AI Xuất sắc do Hiệp hội Phần mềm Việt Nam (Vinasa) trao tặng.

 • 🏆 Top 10 công ty AI/iOT hàng đầu 2020 do Hiệp hội Phần mềm Việt Nam (Vinasa) trao tặng.

 • 🏆 Top 10 Giải pháp Chuyển đổi số quốc gia Viet Solutions 2021 - Viettel phối hợp Bộ Thông tin truyền thông trao tặng.

chatops-placeholder-img
chatops-placeholder-img

Khách hàng và đối tác

Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1

Liên hệ tư vấn

Quy mô doanh nghiệp

THÔNG TIN HỮU ÍCH