NỀN TẢNG Cộng tác Linh hoạt HÀNG ĐẦU DOANH NGHIỆP

chatops-homepage-image-1

Chúng tôi tái định nghĩa việc Cộng tác và Giao tiếp trong doanh nghiệp

ChatOps là một Digital Workplace - không gian làm việc số hoàn chỉnh, chú trọng vào việc cộng tác linh hoạt liền mạch hướng tới các tổ chức doanh nghiệp có quy mô lớn. Trên không gian làm việc số này, ChatOps được tích hợp sâu phần AI Chatbot/ Digital Assistant giúp đấu nối với các hệ thống khác nhau trong doanh nghiệp để thúc đẩy tự động hóa, thông minh hóa, tiết kiệm thời gian công sức khi sử dụng các tài nguyên số trong doanh nghiệp.

Xem cách ChatOps hoạt động chatops-play-button
chatops-homepage-image-1

Download App

Đổi mới quản trị trong doanh nghiệp

Thách thức số một của sự cộng tác trong doanh nghiệp là sự phức tạp. Hơn 60% thời gian làm việc hàng ngày dành cho việc xử lý email, tìm kiếm thông tin và giao tiếp, trong đó chỉ có 40% được dành để thực sự làm việc. Cộng tác thường bị hiểu lệch là “giao tiếp”, thể hiện cho mối quan hệ giữa người - người. Điều này đúng, nhưng chưa đủ. Cộng tác trong doanh nghiệp là sự hợp tác giữa 3 mối quan hệ: Người - Người; Người - Máy; Người - Công việc.

feature-1
Cộng tác giữa Người - Người

Làm thế nào để mỗi người hợp tác trong cùng một công việc, với bối cảnh, trạng thái khác nhau có một cái nhìn đủ, đúng, đồng bộ về một công việc đang diễn ra?

feature-2
Cộng tác giữa Người - Máy

Mỗi bộ phận, nhân viên trong công ty làm việc trên những hệ thống khác nhau dẫn đế sự thiếu toàn diện thông tin, giảm hiệu suất cộng tác mang lại hậu quả ảnh hưởng lâu dài.

feature-3
Cộng tác giữa Người - Công việc

80% cấp độ nhân viên chưa xây dựng được thói quen thiết lập mục tiêu và kế hoạch công việc để tăng năng suất vận hành. Ai cũng làm việc, nhưng không phải ai cũng biết cách làm việc đúng.

feature-4
Cộng tác liền mạch, linh hoạt

Kết nối các bộ phận, phòng ban làm việc có chức năng khác nhau cùng cộng tác hoạt động và hướng tới một mục tiêu chung. Cộng tác liên tục và linh hoạt sẽ phá vỡ vòng tự thủ vững chắc của từng cá nhân, đội nhóm.

Phần mềm đang gần như nuốt chửng tất cả các ngành. Mọi người trong tổ chức cần mở ra năng lực mới giúp tương tác dễ dàng trên nền tảng số, tự động hóa các quy trình công việc, tự động báo cáo dựa trên dữ liệu, nắm bắt dễ dàng những thông tin trong doanh nghiệp đặc biệt liên quan đến tài chính, khách hàng và các nguồn lực. Trong đó, Digital Assistant & AI Chatbot sẽ giúp tự động hóa, thông minh hóa, gia tăng hiệu suất làm việc giữa con người và máy móc.

feature-1
Gia tăng tốc độ cộng tác giữa Người - Máy

Môi trường số hóa nhanh chóng thay đổi cách doanh nghiệp ứng xử với các vấn đề phức tạp. Việc cung cấp thông tin nhanh chóng, tức thời đang trở thành thách thức lớn.

feature-2
Làm được nhiều hơn với ít thời gian, chi phí hơn

Giao tiếp và tốc độ cộng tác được tăng cường nhờ AI Chatbot và Digital Assistant, giúp tự động hóa hoạt động điều hành doanh nghiệp, thông tin nhanh chóng và hiệu quả hơn.

feature-3
Khai thác dữ liệu theo các chiều thông tin khác nhau

Dữ liệu không chỉ được lưu trữ, tổ chức phục vụ việc báo cáo theo yêu cầu của từng phòng ban chức năng, nó cần phải cung cấp cho doanh nghiệp theo các chiều thông tin yêu cầu để ra quyết định nhanh chóng.

feature-4
Tạo điều kiện cộng tác toàn diện trên quy mô lớn

Các nhóm quy mô lớn hoàn toàn có thể khai thác, truy cập vào những thông tin của doanh nghiệp, chia sẻ chung tầm nhìn, mục tiêu để thúc đẩy hoạt động và cộng tác được hỗ trợ bởi AI Chatbot & Digital Assistant.

Nếu các nhà lãnh đạo muốn xây dựng các tổ chức linh hoạt có đủ khả năng thích ứng nhanh chóng với sự không chắc chắn từ môi trường kinh doanh, thì cần có sự đầu tư nghiêm túc và lâu dài cho việc phát triển nhân viên linh hoạt. Từng nhân viên, đội nhóm, phòng ban phải được đào tạo, phát triển liên tục để thích ứng linh hoạt và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm.

feature-1
Tri thức trở nên quan trọng hơn vốn

Khi tri thức trở nên quan trọng hơn vốn, lao động và tài nguyên trong việc cấu thành giá trị kinh tế, người ta nghĩ tới đối tượng trọng tâm mới của hoạt động quản trị, đó là tri thức.

feature-2
Tạo môi trường quản trị tri thức linh hoạt

Dòng chảy tri thức phải lưu chuyển và xoay liên tục theo chu trình trên mới tạo ra được sự phát triển, nếu chỉ dừng lại một chỗ nghĩa là tri thức chết sẽ không giúp ích cho doanh nghiệp phát triển.

feature-3
Thúc đẩy đối thoại và thực hành liên tục

Thúc đẩy nhân viên đối thoại và thực hành liên tục trong quá trình xử lý công việc. Biến trò chuyện, giao tiếp trong công việc hàng ngày thành tri thức hiện và đây chính là tài sản thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

feature-4
Biến tri thức cá nhân thành của doanh nghiệp

Quản trị tri thức sẽ giúp doanh nghiệp có thể biến kiến thức tiềm ẩn trong mỗi cá nhân thành tri thức chung cho toàn doanh nghiệp, đưa tiềm năng trí tuệ của tổ chức được nâng cao và mở rộng.

Chuyển đổi số là đem công nghệ số chuyển đổi hoạt động kinh doanh qua các quy trình kỹ thuật số để tạo ra các quy trình kinh doanh mới và trải nghiệm khách hàng mới. Chuyển đổi số gắn với chuyển đổi linh hoạt, biến toàn bộ tổ chức trở nên năng động, phát triển mạnh mẽ thông qua môi trường hợp tác, tự tổ chức và thay đổi nhanh thích ứng với nhu cầu của thị trường.

feature-1
Chiến lược chuyển đổi

Chuyển đổi số thay đổi từ nhận thức đến hành động. Đó là 1 quá trình xác định ra những trọng tâm chuyển đổi để làm vững chắc các lợi thế cạnh tranh hay củng cố các rào cản cạnh tranh của doanh nghiệp trong cả ngắn và dài hạn.

feature-2
Thách thức của chuyển đổi thực thụ

Những khó khăn của chuyển đổi số nằm trong DNA của doanh nghiệp. Thách thức lớn nhất chính là tìm ra cách làm việc, cộng tác mới để đảm bảo hoạt động thay đổi và cải tiến liên tục trong doanh nghiệp sẽ là hoạt động cốt lõi.

feature-3
Cơ hội không thể bỏ lỡ

Cơ hội rõ rệt hơn bao giờ hết bởi hành vi người dùng đã thay đổi rất nhiều trong thời gian qua do sự bùng nổ của công nghệ được thúc đẩy bởi dịch bệnh Covid-19 và sự thay đổi với tốc độ nhanh của thị trường

feature-4
Ứng dụng chuyển đổi số

Chuyển đổi số vào doanh nghiệp như thế nào vẫn là câu hỏi làm băn khoăn nhiều chủ doanh nghiệp. Có 1 điều chắc chắn, chuyển đổi số phải là động lực, phải phục vụ cho hoạt động kinh doanh, khi đó doanh nghiệp sẽ thành công.

Thách thức số một của sự cộng tác trong doanh nghiệp là sự phức tạp. Hơn 60% thời gian làm việc hàng ngày dành cho việc xử lý email, tìm kiếm thông tin và giao tiếp, trong đó chỉ có 40% được dành để thực sự làm việc. Cộng tác thường bị hiểu lệch là “giao tiếp”, thể hiện cho mối quan hệ giữa người - người. Điều này đúng, nhưng chưa đủ. Cộng tác trong doanh nghiệp là sự hợp tác giữa 3 mối quan hệ: Người - Người; Người - Máy; Người - Công việc.

Phần mềm đang gần như nuốt chửng tất cả các ngành. Mọi người trong tổ chức cần mở ra năng lực mới giúp tương tác dễ dàng trên nền tảng số, tự động hóa các quy trình công việc, tự động báo cáo dựa trên dữ liệu, nắm bắt dễ dàng những thông tin trong doanh nghiệp đặc biệt liên quan đến tài chính, khách hàng và các nguồn lực. Trong đó, Digital Assistant & AI Chatbot sẽ giúp tự động hóa, thông minh hóa, gia tăng hiệu suất làm việc giữa con người và máy móc.

Nếu các nhà lãnh đạo muốn xây dựng các tổ chức linh hoạt có đủ khả năng thích ứng nhanh chóng với sự không chắc chắn từ môi trường kinh doanh, thì cần có sự đầu tư nghiêm túc và lâu dài cho việc phát triển nhân viên linh hoạt. Từng nhân viên, đội nhóm, phòng ban phải được đào tạo, phát triển liên tục để thích ứng linh hoạt và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm.

Chuyển đổi số là đem công nghệ số chuyển đổi hoạt động kinh doanh qua các quy trình kỹ thuật số để tạo ra các quy trình kinh doanh mới và trải nghiệm khách hàng mới. Chuyển đổi số gắn với chuyển đổi linh hoạt, biến toàn bộ tổ chức trở nên năng động, phát triển mạnh mẽ thông qua môi trường hợp tác, tự tổ chức và thay đổi nhanh thích ứng với nhu cầu của thị trường.

ĐIỂM KHÁC BIỆT CẠNH TRANH CỦA CHATOPS

chatops-different-chats
♻️ LIỀN MẠCH : Chủ đề của các luồng trao đổi, giao tiếp luôn được hiển thị tách biệt. Người dùng có thể dễ dàng nắm bắt, theo dõi được đầy đủ ngữ cảnh, tiếp tục trao đổi 1 chủ đề công việc trong quá khứ mà không làm gián đoạn chủ đề hiện tại.
♻️ MINH BẠCH : Đồng bộ các phương thức giao tiếp công việc, từ đó minh bạch đánh giá dựa trên theo dõi tiến trình sát sao. Là nền tảng để đưa ra quyết định chính xác.
♻️ TỰ ĐỘNG HÓA : ChatOps thúc đẩy tự động hóa (System Integration + AI, Machine Learning), góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp diễn ra hiệu quả, thực chất
♻️ QUẢN TRỊ TRI THỨC : Bằng cách đưa cộng tác vào hoạt động huấn luyện và đào tạo của doanh nghiệp, cung cấp các khóa học được cá nhân hóa. ChatOps giúp các nhân viên thực sự đưa kỹ năng vào công việc
chatops-different-chats

GIẢI PHÁP TỐI ƯU 60% THỜI GIAN CHƯA HIỆU QUẢ TRONG GIAO TIẾP CÔNG VIỆC ĐỂ TẠO RA KHÁC BIỆT CHO DOANH NGHIỆP

chatops-solution-1
Quản trị giao tiếp liền mạch

Quản trị chi tiết đến từng luồng thông tin, trạng thái từng dòng tin và các giao tiếp 1 cách liền mạch và tập trung. Loại bỏ hoàn toàn tình trạng gián đoạn về mặt thông tin trong tổ chức doanh nghiệp. Khi thông tin được sắp xếp khoa học, nó xây dựng ngữ cảnh phục vụ cho quá trình ra quyết định.

Chatbot & Digital Assistant

Việc cộng tác được tăng cường với sự trợ giúp của AI Chatbot và Digital Asistant cùng hệ thống Machine Learning với kiến trúc tuỳ biến cao, tích hợp sâu với hầu hết các nền tảng, dịch vụ khác nhằm mang lại trải nghiệm tối ưu, thúc đẩy quá trình tự động hoá. Từ đó, doanh nghiệp dễ dàng xây dựng lại các quy trình tự thích ứng phù hợp mô hình kinh doanh, cấu trúc vận hành và bối cảnh sử dụng riêng.

chatops-solution-2
chatops-solution-3
Quản lý công việc linh hoạt

Các công việc được quản lý thông qua mô hình Kanban, giúp cho việc vận hành trở nên tốc độ và trực quan thông qua việc xác lập mục tiêu và các nhiệm vụ ưu tiên; kiểm soát dòng công việc triệt để từ khi bắt đầu đến khi kết thúc; tập trung vào việc cải tiến liên tục dòng công việc này thông qua giao tiếp và cộng tác.

Quản trị tri thức

Hệ thống cung cấp chương trình đào tạo tiến bộ, nâng cao chất lượng năng lực nhân sự thông qua hệ thống học tập cộng tác CLS (Collaborative Learning System). Ở đó, các nhân viên được cung cấp tri thức cá nhân hoá theo mức năng lực của từng người gắn với công việc của họ. Tri thức được tăng cường gắn với công việc giúp hình thành kỹ năng, nâng cao khả năng xử lý và giải quyết vấn đề của các nhân viên.

chatops-solution-4

CHỨNG NHẬN CỦA CHATOPS

chatops-placeholder-img
  • 🏆 Top 10 Giải pháp Số Tiềm năng Make In Vietnam 2020 do bộ Thông Tin Truyền Thông (Vietnam MIC) trao tặng.

  • 🏆 Giải thưởng Sao Khuê 2020 Giải pháp AI Xuất sắc do Hiệp hội Phần mềm Việt Nam (Vinasa) trao tặng.

  • 🏆 Top 10 công ty AI/iOT hàng đầu 2020 do Hiệp hội Phần mềm Việt Nam (Vinasa) trao tặng.

  • 🏆 Top 10 Giải pháp Chuyển đổi số quốc gia Viet Solutions 2021 - Viettel phối hợp Bộ Thông tin truyền thông trao tặng.

chatops-placeholder-img
chatops-placeholder-img

Khách hàng và đối tác

Danh sách đối tác ngày càng dài thêm là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác hiệu quả cùng các đối tác tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. ChatOps tự hào được kể tên các thương hiệu nổi tiếng mà chúng tôi đã và đang hợp tác.

Logo 1
Logo 1
Logo 1
`
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1

ĐĂNG KÝ NHẬN NGAY DEMO ĐẶC BIỆT DÀNH RIÊNG DOANH NGHIỆP

Company size

THÔNG TIN HỮU ÍCH