Vì sao chọn Chatops?

CỘNG TÁC HIỆU QUẢ HƠN TRONG DOANH NGHIỆP

Cốt lõi của đổi mới tổ chức là việc cộng tác trơn tru giữa các cá nhân, phòng ban với nhau

QUẢN LÝ LINH HOẠT TRÊN MỘT TRANG

Xây dựng trải nghiệm làm việc liền mạch, rõ ràng về ngữ cảnh trên giao diện tập trung

CHUYỂN ĐỔI SỐ
CỐT LÕI

Tạo nền tảng vững chắc cho chuyển đổi số cốt lõi và tự động hóa với công nghệ AI và Machine Learning

Tính năng nổi bật

Chọn gói phù hợp với bạn

Standard

SaaS (Người dùng/tháng)
80,000 đ
 • Quản lý kênh giao tiếp
 • Quản lý công việc
 • Chia sẻ và quản lý tệp tin
 • Tìm kiếm nội dung
 • Quản lý thông báo
 • Quản lý đội nhóm, người dùng, kênh
  tin nhắn
 • Quản lý lịch biểu
 • Dịch tin nhắn đa ngôn ngữ
 • Gọi thoại và chia sẻ màn hình
 • Quản lý bảo mật xác thực 2 nhân tố
 • AI chatbot và trợ lý số
 • Tích hợp hệ thống
Popular

Plus

SaaS (Người dùng/tháng)
100,000 đ
 • Quản lý kênh giao tiếp
 • Quản lý công việc
 • Chia sẻ và quản lý tệp tin
 • Tìm kiếm nội dung
 • Quản lý thông báo
 • Quản lý đội nhóm, người dùng, kênh
  tin nhắn
 • Quản lý lịch biểu
 • Dịch tin nhắn đa ngôn ngữ
 • Gọi thoại và chia sẻ màn hình
 • Quản lý bảo mật xác thực 2 nhân tố
 • AI chatbot và trợ lý số
 • Tích hợp hệ thống

Enterprise

On - Premise
Liên hệ
 • Quản lý kênh giao tiếp
 • Quản lý công việc
 • Chia sẻ và quản lý tệp tin
 • Tìm kiếm nội dung
 • Quản lý thông báo
 • Quản lý đội nhóm, người dùng, kênh
  tin nhắn
 • Quản lý lịch biểu
 • Dịch tin nhắn đa ngôn ngữ
 • Gọi thoại và chia sẻ màn hình
 • Quản lý bảo mật xác thực 2 nhân tố
 • AI chatbot và trợ lý số
 • Tích hợp hệ thống

Sử dụng Gmail để trải nghiệm tại đây