Vì sao chọn Chatops?

CỘNG TÁC HIỆU QUẢ HƠN TRONG DOANH NGHIỆP

Cốt lõi của đổi mới tổ chức là việc cộng tác trơn tru giữa các cá nhân, phòng ban với nhau

QUẢN LÝ LINH HOẠT TRÊN MỘT TRANG

Xây dựng trải nghiệm làm việc liền mạch, rõ ràng về ngữ cảnh trên giao diện tập trung

CHUYỂN ĐỔI SỐ
CỐT LÕI

Tạo nền tảng vững chắc cho chuyển đổi số cốt lõi và tự động hóa với công nghệ AI và Machine Learning

Tính năng nổi bật

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO TĂNG TRƯỞNG KHÁCH HÀNG VÀ DOANH THU

Xây dựng cơ sở Dữ liệu khách hàng

Tiếp cận trực tiếp khách hàng tiềm năng của bạn

Tìm địa chỉ email theo bất kỳ tên miền, tên công ty,... Tìm tất cả địa chỉ email trong vài phút, sử dụng cơ sở dữ liệu của chúng tôi để tìm email của thành viên công ty bạn cần theo ngành, quy mô công ty, địa điểm, tên, v..v..

Nhanh chóng có được thông tin khách hàng nhờ AI Bot và Chrome Extensions

Dễ dàng thao tác thu thập dữ liệu đã được xác minh của người ra quyết định trong vài phút từ LinkedIn, 8Card, Baseconnect hay trang web của khách hàng mục tiêu

Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng

Tự động tạo danh sách và cập nhật các khách hàng tiềm năng. Làm giàu dữ liệu khách hàng của bạn và biến những khách hàng này trở thành bạn hàng với thời gian chỉ bằng một nửa so với các nền tảng quản lý khách hàng truyền thống

Quán lý và tối ưu nhóm kinh doanh của bạn

Quản lý lead dễ dàng

Quản lý thông tin khách hàng tiềm năng và các hoạt động bán hàng sắp tới của bạn trên một không gian làm việc mở, hỗ trợ khả năng cộng tác tối đa của các nhóm kinh doanh

Tự động hoá hoạt động bán hàng

Thiết lập một loạt email tự động, được cá nhân hóa và các nhiệm vụ tiếp theo để đảm bảo thông tin bạn truyền tải luôn được chú ý trong suốt quá trình bán hàng.

Quản lý theo quy trình

Dễ dàng thêm hoạt động giao dịch, phân công nhiệm vụ và theo dõi tất cả các khách hàng có khả năng sinh lợi lớn nhất ở cùng một nơi để các cơ hội của bạn không ngừng tạo ra doanh thu.

Tự động phân tích, tạo báo cáo và đưa ra dự báo bán hàng

Dễ dàng thêm hoạt động giao dịch, phân công nhiệm vụ và theo dõi tất cả các khách hàng có khả năng sinh lợi lớn nhất ở cùng một nơi để các cơ hội của bạn không ngừng tạo ra doanh thu.

Sử dụng Gmail để trải nghiệm tại đây