Quản Trị Hiện Đại

Áp dụng gennerative AI vào công việc kinh doanh của doanh nghiệp

Những tiến bộ nhanh chóng trong trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra một biên giới mới trong đổi mới kinh doanh. Những tiến bộ đáng kể về sức mạnh tính...

Bài toán quản trị nhân sự lớn tuổi hơn bạn trong doanh nghiệp

Cuộc khủng hoảng lao động ở Nhật Bản đang khiến ngày càng nhiều người sử dụng lao động thuê nhân viên lớn tuổi. Trên thực tế, năm ngoái, 40% công ty...

Tư duy quản trị doanh nghiệp hiện đại: Các phương pháp và tiêu chuẩn tốt nhất

Sự thay đổi và phát triển không ngừng của thị trường và khoa học công nghệ số đã đặt ra những thách thức lớn đòi hỏi các tổ chức phải chuyển mình...

Sử dụng Gmail để trải nghiệm tại đây