Kiến thức tổng hợp (tạo bởi Aicobot)

No posts found.

Xu hướng

No posts found.

Quản trị hiện đại

Giá trị của quản trị linh hoạt trong thời đại làm việc từ xa lên ngôi

Kể từ đại dịch Covid 19, thế giới ngày càng trở nên không có khoảng cách. Điều đó vừa là cơ hội lại vừa trở thành thách thức khi phong cách quản trị của nhà quản lý cũng nên thay...

Hiểu Đúng Về Quản Trị Doanh Nghiệp Hiện Đại (Phần 2)

Quản trị doanh nghiệp hiện đại một cách hiệu quả, phát huy tối đa năng lực của nhân viên và tạo ra môi trường làm việc tích cực là điều mà tổ chức nào cũng hướng đến. Hiểu rõ về...

Hiểu đúng về quản trị doanh nghiệp hiện đại (Phần 1)

Quản trị doanh nghiệp hiện đại một cách hiệu quả, phát huy tối đa năng lực của nhân viên và tạo ra môi trường làm việc tích cực là điều mà tổ chức nào cũng hướng đến. Hiểu rõ về...

Cộng tác linh hoạt

No posts found.

Chuyển đổi số

No code: Sự phát triển nhanh chóng và tiềm năng trong chuyển đổi số doanh nghiệp

Gần đây các doanh nghiệp đang trong quá trình chuyển đổi số quan tâm rất nhiều về các nền tảng mã thấp (low-code) và nền tảng không mã (no-code)...

Hiểu đúng về chuyển đổi số ứng dụng no code: khái niệm tiềm năng và sức mạnh

Việc đẩy mạnh Chuyển đổi số trong doanh nghiệp đang đặt ra bài toán về phát triển những giải pháp tùy chỉnh có thể giải quyết các yêu cầu đặc biệt khi Số hóa. Bên cạnh đó là xoá bỏ...

Chuyển đổi số ứng dụng AI: Hướng dẫn căn bản cho doanh nghiệp mới bắt đầu

Trên thực tế, AI có thể là một trong những cách tốt nhất để thu được giá trị từ quá trình chuyển đổi số bởi trải nghiệm khách hàng được cá nhân hoá (cung cấp bởi AI) là trung tâm...

Sử dụng Gmail để trải nghiệm tại đây