Cộng tác hiệu quả mang thành công cho doanh nghiệp hiện đại

Không nơi làm việc nào sẽ hoạt động tốt nếu thiếu sự hợp tác hiệu quả, vì vậy việc triển khai cộng tác hiệu quả nên là một trong những ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp. Việt Nam là nước có năng suất làm việc thấp đứng áp chót khu vực, chỉ bằng 7% Singapore, và thậm chí chỉ bằng 89,1% so với Lào...

Phần 2: Xây dựng văn hóa cộng tác trong doanh nghiệp.

Tiếp nối nội dung ở Phần 1: Xác định các mô hình vai trò cộng tác trong doanh nghiệp, ở phần này sẽ giúp bạn nắm được các phương pháp xây dựng văn hóa cộng tác trong doanh nghiệp tạo nền tảng thúc đẩy gia tăng năng suất làm việc và hiệu quả kinh doanh...

Hợp tác nhóm khác làm việc nhóm như thế nào?

Hợp tác nhóm là một cách tiếp cận để quản lý nhóm và dự án, trong đó các cá nhân có kỹ năng bổ sung làm việc cùng nhau theo cách hợp tác để đạt được các mục tiêu chung đã xác định...

5 mẹo để tối ưu hóa hệ thống làm việc linh hoạt của bạn

Đại dịch Covid 19 đã thay đổi tất cả những điều đó, biến làm việc linh hoạt trở thành tiêu chuẩn và rất nhiều người lao động thậm chí sẽ không chọn tổ chức nếu không có một chính sách làm việc linh hoạt...

Các cách ứng dụng việc cộng tác linh hoạt trong kinh doanh

Khi các doanh nghiệp phát triển phức tạp hơn và các tổ chức cần thích ứng với các mô hình làm việc mới như Hybrid hoặc remote, việc giữ được hiệu quả công việc, kết nối các thành viên và gắn bó toàn tổ chức trở nên khó khăn...

Tại Sao Doanh Nghiệp Hiện Đại Đề Cao Kỹ Năng Cộng Tác ?

Mặc dù thuật ngữ “kỹ năng cộng tác” đã trở thành một từ thông dụng với các doanh nghiệp, tuy nhiên hiện nay nó không còn là một khái niệm xa vời mà kỹ năng cộng tác tại nơi làm việc đang dần được coi là chìa khóa để làm việc hiệu quả...

Sử dụng Gmail để trải nghiệm tại đây