Áp dụng gennerative AI vào công việc kinh doanh của doanh nghiệp

Những tiến bộ nhanh chóng trong trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra một biên giới mới trong đổi mới kinh doanh. Những tiến bộ đáng kể về sức mạnh tính toán, lưu trữ dữ liệu và thuật toán đã cho phép phát triển các hệ thống AI phức tạp hơn...

Bài toán quản trị nhân sự lớn tuổi hơn bạn trong doanh nghiệp

Cuộc khủng hoảng lao động ở Nhật Bản đang khiến ngày càng nhiều người sử dụng lao động thuê nhân viên lớn tuổi. Trên thực tế, năm ngoái, 40% công ty Nhật Bản đã tuyển dụng người từ 70 tuổi trở lên, theo dữ liệu từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi...

Tư duy quản trị doanh nghiệp hiện đại: Các phương pháp và tiêu chuẩn tốt nhất

Sự thay đổi và phát triển không ngừng của thị trường và khoa học công nghệ số đã đặt ra những thách thức lớn đòi hỏi các tổ chức phải chuyển mình, bước ra khỏi khuôn khổ truyền thống và áp dụng các phương pháp quản trị hiện đại để theo kịp thời đại. ...

Sự khác biệt giữa tư duy quản trị cổ điển và tư duy quản trị hiện đại

Sau thời gian dài phát triển với những sự thay đổi liên tục của thị trường, cách thức các doanh nghiệp vận hành và cách quả trị doanh nghiệp cũng vì thế mà liên tục thay đổi theo thời gian để thích ứng. Nhà quản trị của các doanh nghiệp hiện đại hiện nay cần có những tư duy quản trị mới, khác biệt so với những tu duy quản trị cũ đã lỗi thời và không còn hiệu quả...

Nâng cao năng lực đội ngũ để đáp ứng các yêu cầu mới trong thời đại số

Để tồn tại và phát triển trong bối cảnh này, việc nâng cao năng lực của đội ngũ trở thành một yếu tố vô cùng quan trọng, giúp họ có thể đáp ứng linh hoạt và sáng tạo đối với những thách thức mới mẻ...

Những Khó khăn điển hình trong đào tạo nâng cao năng lực nhân sự doanh nghiệp

Bên cạnh những khó khăn về quản lý dự án, quản lý nguồn lực, quản lý nhân sự,... mà chúng ta đã tìm hiểu ở những bài viết trước thì các doanh nghiệp Việt hiện nay còn đối mặt với một khó khăn khác trong đào tạo nâng cao năng lực nhân sự...

Sử dụng Gmail để trải nghiệm tại đây