Sự thay đổi và phát triển không ngừng của thị trường và khoa học công nghệ số đã đặt ra những thách thức lớn đòi hỏi các tổ chức phải chuyển mình, bước ra khỏi khuôn khổ truyền thống và áp dụng các phương pháp quản trị hiện đại để theo kịp thời đại. 

Vậy các nhà lãnh đạo phải làm gì để dẫn dắt tổ chức chuyển mình, đáp ứng các nhu cầu mới? Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho các nhà lãnh đạo góc nhìn toàn diện về quản trị hiện đại, bao gồm những xu hướng quản trị mới nhất, các mô hình quản trị hiện đại đang được áp dụng và những kỹ năng cần có để trở thành nhà lãnh đạo trong thời đại mới.

Tư duy quản trị hiện đại là gì?

Tư duy quản trị hiện đại là một cách tiếp cận trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và quản lý tổ chức được phát triển để đáp ứng các thách thức và cơ hội trong môi trường kinh doanh ngày nay. Tư duy này thường được xây dựng dựa trên sự hiểu biết về sự phức tạp, không chắc chắn và đa dạng của thế giới kinh doanh hiện đại.

Nó chú trọng đến khả năng thích nghi nhanh chóng với sự biến đổi và không chắc chắn trong môi trường kinh doanh, khuyến khích sự linh hoạt trong việc điều chỉnh chiến lược và phương thức hoạt động.

Tư duy quản trị hiện đại không phải là một lý thuyết cụ thể mà là một triết lý quản trị mang tính đa dạng, có thể thay đổi theo thời gian và tùy thuộc vào ngữ cảnh cụ thể của từng tổ chức.

Ở bài viết trước chúng tôi đã chia sẻ về những điểm khác biệt giữa tư duy quản trị truyền thống và tư duy quản trị hiện đại.

Những xu hướng và sự thay đổi trong tư duy quản trị hiện đại

Làm quen với môi trường đa văn hoá

Bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa đã tạo ra sự tương tác nhiều hơn giữa những người từ các nền văn hóa, tín ngưỡng và nguồn gốc khác nhau. Bởi vậy, các tổ chức sẽ cần làm quen với sự đa dạng hóa đội ngũ nhân lực của mình, trở nên sáng tạo và cởi mở hơn với sự thay đổi. 

Quản trị sự đa dạng tại nơi làm việc đã trở thành một vấn đề quan trọng đối với ban lãnh đạo ngày nay. Một nhà quản lý hiệu quả phải quản lý một lực lượng lao động đa dạng khác biệt về văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, xu hướng. Điều này đòi hỏi nhà quản trị phải phát triển một môi trường làm việc “mở”, nơi mọi người đều tìm được tiếng nói chung nhưng vẫn giữ được nét đặc sắc cá nhân nhằm thúc đẩy một tổ chức đoàn kết, vững mạnh, sáng tạo.

Quyền hạn phân tán, trao quyền cho nhân viên

Trao quyền cho nhân viên nghĩa là cho phép cấp dưới tham gia vào quá trình ra quyết định. Nhà quản lý cấp cao và những nhân viên cấp dưới của họ sẽ cùng bàn bạc, trao đổi để tìm ra những giải pháp tốt nhất. Điều này giúp làm tăng giá trị của nhân viên và nâng cao sự gắn kết của họ với tổ chức bằng cách đề cao vai trò của họ.

Khi nhân viên có quyền và trách nhiệm trong công việc của họ, họ thường cảm thấy tự chủ và động viên hơn. Điều này có thể dẫn đến sự tăng cường sự cam kết và nhiệt huyết trong công việc.

Khi nhân viên có quyền ra quyết định về cách thức thực hiện công việc của họ, họ có thể tự tìm cách tối ưu hóa và tăng cường hiệu suất cá nhân, phát triển kỹ năng quản lý, ra quyết định và giải quyết vấn đề. Điều này có thể tạo ra sự tự tin và sự phát triển cá nhân.

Tái cấu trúc tổ chức

Tái cấu trúc tổ chức là một xu hướng quản trị hiện đại thịnh hành, được nhiều doanh nghiệp áp dụng hiện nay. Xu hướng này cho thấy rằng cách thức thực hiện công việc phải được đổi mới, cải cách để nâng cao hiệu suất và gia tăng lợi nhuận.

Tái cấu trúc liên quan đến việc xác định lại quy trình và thiết kế lại chúng nhằm loại bỏ những thao tác thủ công, dư thừa, tinh gọn các bước thực hiện để tối ưu hóa thời gian và nguồn lực.

Linh hoạt và nhạy bén với những công nghệ mới

Linh hoạt với công nghệ mới là khả năng của tổ chức hoặc cá nhân thích nghi, sử dụng và tận dụng các công nghệ mới và mới mẻ để đáp ứng nhu cầu, cải thiện hiệu suất và tạo ra giá trị. Điều này đòi hỏi sự mở cửa tư duy, khả năng học hỏi liên tục và sẵn sàng thay đổi trong môi trường kinh doanh ngày nay.

Theo dõi sự phát triển của công nghệ thông qua việc đọc sách, theo dõi các trang tin tức công nghệ, và tham gia vào cộng đồng chia sẻ kiến thức về công nghệ. Điều này giúp bạn hiểu rõ những công nghệ mới nào có thể ảnh hưởng đến lĩnh vực hoạt động của bạn.

Khuyến khích sự sáng tạo và đóng góp ý kiến từ các thành viên trong tổ chức. Sự sáng tạo có thể dẫn đến việc tìm ra cách sử dụng công nghệ mới để giải quyết các vấn đề hoặc cải thiện quá trình làm việc.

Quản lý hiệu quả có thể học và cần phải học

Trong khi quan niệm truyền thống cho rằng quản lý giỏi là do tài năng bẩm sinh thì quan niệm quản trị hiện đại coi đó là một chuyên môn cần được đào tạo. Rất nhiều nhà quản lý được học về ra quyết định, làm chính sách, xác định mục tiêu, quản lý nhân sự, tài chính, marketing … nhưng lại không hề được đào tạo để vận hành bộ máy tổ chức, triển khai các quyết định, giám sát quá trình thực thi để đạt các mục tiêu đề ra, trong khi đây lại là các yếu tố tạo nên quản lý hiệu quả. 

Quản lý hiệu quả cần được đào tạo như một chuyên môn với những khái niệm đúng, phương pháp đúng và cần có công cụ để thực hiện. Không thể có một cuốn sách nào hay một khóa học chớp nhoáng nào có thể làm nên những nhà quản lý hiệu quả.

Share this post

Sử dụng Gmail để trải nghiệm tại đây