Nhiều nghiên cứu của Neisel trong năm 2022 về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đã chứng minh rằng, “giao tiếp kém ở nơi làm việc làm giảm hiệu suất làm việc, từ đó tác động tiêu cực đến doanh thu. Trái lại những công ty có khả năng giao tiếp nhân viên hiệu quả, tổng lợi nhuận cho cổ đông cao hơn 47% so với các công ty khác.

Việc giao tiếp diễn ra thường xuyên và liên tục giữa nhân viên với nhau, nhân viên với quản lý, nhân viên với khách hàng, với đối tác,… Vậy nên việc giao tiếp kém hiệu quả có thể ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả chung của doanh nghiệp, một thách thức lớn mà các doanh nghiệp Việt đang phải đối diện.

Thế nào là giao tiếp trong doanh nghiệp?

Giao tiếp trong doanh nghiệp là quá trình trao đổi thông tin và ý kiến giữa các thành viên trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu chung của tổ chức và thúc đẩy hiệu suất làm việc. Nó là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong quản lý doanh nghiệp, vì nó tạo điều kiện cho sự hiểu biết, hợp tác và phối hợp giữa các cá nhân và nhóm làm việc.

Giao tiếp trong doanh nghiệp có thể bao gồm các hình thức sau:

Giao tiếp nội bộ: Đây là quá trình trao đổi thông tin giữa các thành viên trong tổ chức hoặc doanh nghiệp. Nó bao gồm giao tiếp giữa cấp quản lý và nhân viên, giữa các bộ phận, giữa các nhóm làm việc, và giữa các cá nhân trong một nhóm.

Giao tiếp bên ngoài: Đây là quá trình trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp và các bên liên quan bên ngoài, chẳng hạn như khách hàng, đối tác kinh doanh, cơ quan chính phủ, nhà cung cấp và công chúng.

Giao tiếp hỗ trợ kỹ thuật: Trong môi trường doanh nghiệp, giao tiếp cũng bao gồm việc truyền đạt thông tin kỹ thuật, hướng dẫn công việc, và trao đổi thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp.

Giao tiếp trong doanh nghiệp có thể diễn ra thông qua nhiều hình thức khác nhau, bao gồm giao tiếp bằng lời nói, giao tiếp bằng văn bản, giao tiếp qua email, cuộc họp trực tiếp hoặc trực tuyến, giao tiếp qua điện thoại, v.v. 

Những vấn đề lớn trong việc giao tiếp ở doanh nghiệp Việt

Thông tin giao tiếp bị phân tán

Rất nhiều doanh nghiệp Việt không sử dụng một nền tảng đồng nhất cho giao tiếp và làm việc mà tận dụng các nền tảng nhắn tin phổ thông như: zalo, telegram, messenger,…để giao tiếp công việc. Điều này dẫn đến thông tin bị phân tán ở nhiều nơi, nhiều nền tảng. Dễ xảy ra tình trạng nhỡ, không nhận được thông tin hoặc khi cần tổng hợp thông tin để ra quyết định thì mất rất nhiều thời gian.

Thiếu sự tương tác

Trong nhiều doanh nghiệp hiện nay, nhân viên chỉ biết và chỉ tập trung vào công việc của mình mà không chú ý tới các đồng nghiệp hoặc các bộ phận khác. Điều này gây ra một khoảng cách giữa các bộ phận trong doanh nghiệp, thậm chí có khoảng cách giữa chính các thành viên trong cùng bộ phận dẫn đến sự thiếu thông tin và khó khăn trong việc hoàn thành công việc.

Mâu thuẫn về góc nhìn trong công việc

Sự mâu thuẫn này xảy ra khi mọi người không hiểu ý của quản lý hoặc đồng nghiệp cùng thực hiện đồng thời giao tiếp hời hợt, dẫn đến sự không hiểu nhau. Cùng một thông tin nhưng qua những cách truyền tải khác nhau có thể khiến người nghe hiểu theo nhiều ý nghĩa khác nhau.

Sự mẫu thuẫn này nhẹ thì sảy xa đôi co, tranh cãi còn nặng hơn có thể khiến cả hai không hoàn thành được công việc, không muốn tiếp tục làm.

Các xu hướng quản trị nguồn nhân lực hiện tại được nhiều doanh nghiệp áp dụng

Thiếu kỹ năng giao tiếp hiệu quả

Nhiều nhân viên và cấp quản lý có thể thiếu kỹ năng giao tiếp hiệu quả, bao gồm việc không biết lắng nghe, không truyền đạt thông tin một cách rõ ràng, không biết sử dụng ngôn ngữ phù hợp trong từng tình huống, v.v. Điều này có thể dẫn đến hiểu lầm, xung đột và giảm hiệu quả làm việc.

Tại sao giao tiếp kém hiệu quả là thách thức lớn của doanh nghiệp

Giao tiếp không rõ ràng và không hiệu quả có thể gây ra hiểu lầm giữa các thành viên trong tổ chức. Sự hiểu lầm này có thể dẫn đến xung đột, mất mát thời gian và tài nguyên trong việc giải quyết các vấn đề và tranh chấp.

Môi trường giao tiếp không tốt có thể dẫn đến việc hình thành một văn hóa tổ chức không tốt, nơi mà việc trao đổi thông tin mở màng và xây dựng không được đánh giá cao. Điều này có thể tạo ra sự phản kháng với các thay đổi và cản trở tiến trình phát triển của tổ chức.

Giao tiếp kém hiệu quả có thể làm giảm hiệu suất làm việc của nhân viên, đặc biệt là trong việc thực hiện dự án và nhiệm vụ quan trọng. Thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác có thể dẫn đến việc ra quyết định sai lầm và tạo ra các khó khăn không cần thiết trong quá trình làm việc.

Share this post

Sử dụng Gmail để trải nghiệm tại đây