Không khó để nhận thấy  công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã có những tiến bộ đáng kể trong thời gian qua, đặc biệt trong 5 năm qua, ứng dụng AI tạo thành những làn sóng mạnh tác động lên cuộc sống và môi trường kinh doanh. Mới nhất là sự nổi lên của ChatGPT, Open AI cho thấy AI đã thâm nhập khá sâu vào cuộc sống. 

Từ đây cũng đẩy làn sóng ứng dụng AI trong cuộc sống và công việc kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là trong quá trình chuyển đổi số hướng cộng tác của các doanh nghiệp hiện đại AI đóng một vai trò quan trọng, một số doanh nghiệp còn coi việc ứng dụng AI là trọng tâm của cả quá trình.

Cụ thể về vai trò của AI trong quá trình chuyển đổi số hướng cộng tác trong doanh nghiệp sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết dưới đây.

Xu hướng ứng dụng AI trong chuyển đổi số

Trí tuệ nhân tạo AI là động lực thúc đẩy đáng kể trong sự phát triển xã hội và nền kinh tế. Theo nghiên cứu của Accenture, AI có khả năng thúc đẩy gấp đôi tốc độ phát triển kinh tế và tăng 40% năng suất lao động tại các nước phát triển cho đến năm 2035.

Theo nghiên cứu của Deloitte hiệu quả tiết kiệm khi áp dụng AI trong khu vực dịch vụ công của chính phủ Mỹ có thể lên đến 41.1 tỷ USD/năm. Theo Capgemini, AI có tác động mạnh mẽ nhất trong 04 lĩnh vực ứng dụng dưới đây:


Chính phủ chỉ đạo quyết liệt về Chiến lược chuyển đối số quốc gia: QĐ749, QĐ942 của Thủ tướng Chính phủ và QĐ 411 ngày 31/3/2022 về chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Quyết định 127/QĐ-TTG về Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến 2030. Bộ TTTT ban hành danh sách 35 nền tảng số quốc gia.

(Nguồn: Viettel cyberspace)

Vai trò của AI trong quá trình chuyển đổi số hướng cộng tác trong doanh nghiệp

Trong quá trình chuyển đổi số hướng cộng tác trong doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò quan trọng và có nhiều ảnh hưởng tích cực. Dưới đây là một số vai trò của AI trong quá trình chuyển đổi số hướng cộng tác trong doanh nghiệp:

Tăng cường khả năng phân tích dữ liệu: AI có thể xử lý lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, phân tích và rút trích thông tin quan trọng. Điều này giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng, xu hướng thị trường và các thông tin liên quan khác, từ đó đưa ra quyết định cơ bản dựa trên dữ liệu.

Tối ưu hóa quy trình làm việc: AI có khả năng tự động hóa nhiều công việc và quy trình làm việc. Việc này giúp giảm thiểu công việc thủ công, tăng năng suất và giảm thiểu sai sót trong quy trình. Ví dụ, các hệ thống tự động hóa quy trình như chatbot, hệ thống quản lý tài liệu tự động hay công cụ phân loại và gắn nhãn dữ liệu tự động đều giúp cải thiện hiệu quả công việc và tiết kiệm thời gian.

Hỗ trợ ra quyết định: AI có khả năng phân tích và tìm hiểu từ dữ liệu lịch sử, đưa ra dự đoán và hỗ trợ quyết định. Điều này giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu và thông tin cụ thể, từ đó tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và tăng cường khả năng dự đoán.

Tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng: AI có thể được sử dụng để phát triển các ứng dụng và công cụ tương tác với khách hàng. Ví dụ, chatbot dựa trên AI có thể cung cấp hỗ trợ tức thì và giải đáp câu hỏi của khách hàng, tạo ra trải nghiệm dễ dàng và thuận tiện. AI cũng có thể được sử dụng để tùy chỉnh sản phẩm và dịch vụ theo nhu cầu cá nhân của từng khách hàng.

Dự báo và quản lý rủi ro: AI có khả năng phân tích và dự đoán rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Qua việc phân tích dữ liệu và sử dụng các thuật toán học máy, AI có thể giúp xác định các rủi ro tiềm năng và đưa ra các biện pháp phòng ngừa. Điều này giúp doanh nghiệp dự báo và quản lý rủi ro một cách hiệu quả hơn.

Share this post

Sử dụng Gmail để trải nghiệm tại đây