Kiến thức tổng hợp (tạo bởi Aicobot)

Cách tối ưu hóa chiến lược Marketing với dữ liệu ý định mua hàng

Trong bối cảnh tiếp thị không ngừng phát triển, việc dẫn đầu đòi hỏi nhiều thứ hơn là chỉ trực giác; nó đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về hành vi của...

Cách biến dữ liệu ý định mua hàng thành lợi nhuận một cách kỳ diệu

Dữ liệu ý định mua hàng là thông tin về khả năng hoặc dự định của người tiêu dùng khi muốn mua một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Đây có thể là những...

Hiểu đúng về Sales Intelligence và Dữ liệu ý định mua hàng

Thông tin bán hàng là thông tin mà nhân viên bán hàng sử dụng để đưa ra quyết định sáng suốt trong chu trình bán hàng. Nó bao gồm các công cụ, kỹ...

Sử dụng Gmail để trải nghiệm tại đây