VOICE & MEETING

Kết nối các thành viên trong tổ chức bất kể không gian, giao tiếp liên tục mọi lúc mọi nơi với tính năng voice & meeting

VOICE & MEETING

Kết nối các thành viên trong tổ chức bất kể không gian, giao tiếp liên tục mọi lúc mọi nơi với tính năng voice & meeting

Giao tiếp mọi lúc, mọi nơi với đúng đối tượng

Cộng tác liền mạch, trao đổi thông tin thuận lợi

Xem thêm các tính năng khác

Sử dụng Gmail để trải nghiệm tại đây