Bài 7: Learning Pool - hệ thống quản trị tri thức nội bộ doanh nghiệp

ChatOps cung cấp hệ thống học tập hợp tác giúp cá nhân hóa việc học tập trong doanh nghiệp bằng tiện ích Learning Pool

 

Học tập hợp tác là một phương pháp đào tạo trong đó nhân viên chia sẻ kiến thức và chuyên môn của họ, giảng dạy và học hỏi lẫn nhau cùng một lúc. Học nhóm nâng cao kinh nghiệm đào tạo bằng cách tận dụng các kỹ năng, ý tưởng và kiến thức của mỗi nhân viên.

Đặc biệt ,hệ thống Learning Pool giúp cá nhân hóa việc học tập thể hiện ở việc, trong quá trình làm việc, nếu bạn thấy nhân viên của mình đang yếu kỹ năng nào hoặc cần bổ sung kiến thức nào, bạn hoàn toàn có thể chỉ định một chủ đề để người đó tham gia học tập. Và xuyên suốt quá trình học tập của nhân viên sẽ được thể hiện

 

Chức năng nổi bật của hệ thống Learning Pool

- Quản lý danh sách các khóa học, thư viện chương trình.

- Cung cấp nội dung chương trình.

- Quản lý tiến trình học tập, trao đổi trên kênh.

- Tạo lớp học, kênh học tập theo chương trình.

- Phân bổ các chương trình vào lớp học.

- Quản lý nội dung học tập, các bài kiểm tra, thu hoạch.

- Quản lý học viên trong từng lớp học.

- Quản lý sự tham gia của học viên trong từng chương trình.

- Chỉ định học viên tham gia chương trình cụ thể trong lớp.

- Quản lý điểm đánh giá học viên. 

ChatOps hiện tại là nền tảng Digital Workplace đầu tiên ở Việt Nam tích hợp hệ thống học tập và quản trị tri thức doanh nghiệp ngay trong không gian làm việc chung. Từ đó, bạn có thể dễ dàng biến trò chuyện thành những mẩu kiến thức, biến công việc thành tri thức và ứng dụng ngay vào thực tiễn để có thể tiếp thu sâu nhất vấn đề. 

Để tìm hiểu thêm thông tin về ChatOps hoặc liên hệ hợp tác, vui lòng điền thông tin vào form bên dưới hoặc liên hệ Hotline: 097 338 86 88 để nhận tư vấn.

Liên hệ tư vấn

Quy mô doanh nghiệp