Bài 4: Mô hình quản trị OKR và bảng quản lý công việc Kanban

Để hiểu được cách nắm bắt bảng quản lý công việc Kanban một các hiệu quả nhất, các bạn cần nắm được mô hình quản trị OKRs là gì và vì sao OKRs chính là mô hình quản trị tương lai của doanh nghiệp.

- Giới thiệu về mô hình quản trị OKR

- Lợi ích của OKR

- Bảng quản lý công việc Kanban thể hiện theo mô hình quản trị OKR

- Bảng quản lý Kanban trên nền tảng ChatOps giúp tối ưu năng suất công việc như thế nào?

Để tìm hiểu thêm thông tin về ChatOps hoặc liên hệ hợp tác, vui lòng điền thông tin vào form bên dưới hoặc liên hệ Hotline: 097 338 86 88 để nhận tư vấn

 

Liên hệ tư vấn

Quy mô doanh nghiệp