Bài 3: Cách thức cộng tác hiệu quả trên nền tảng ChatOps

Bài 3:  Cách thức cộng tác hiệu quả trên nền tảng ChatOps

Video 3 sẽ hướng dẫn các bạn cách Cộng tác hiệu quả trên không gian làm việc số ChatOps và vận dụng các bộ công cụ kỹ thuật số mà ChatOps mang lại.

-  Mối quan hệ cộng tác trong doanh nghiệp là gì?

- Phần mềm cộng tác đang trở nên phổ biến trong doanh nghiệp như thế nào?

- Vai trò và lợi ích của Phần mềm cộng tác

-  ChatOps là nền tảng thúc đẩy cộng tác hiệu quả như thế nào?

Để tìm hiểu thêm thông tin về ChatOps hoặc liên hệ hợp tác, vui lòng điền thông tin vào form bên dưới hoặc liên hệ Hotline: 097 338 86 88 để nhận tư vấn.

Liên hệ tư vấn

Quy mô doanh nghiệp