Bài 2: Digital Workplace và cách tổ chức kênh làm việc trên ChatOps

Bài 2:  Digital Workplace và cách tổ chức kênh làm việc trên ChatOps

-  Digital Workplace là gì?

-  Vai trò và lợi ích của Digital Workplace

-  Ứng dụng cách tổ chức Digital Workplace trên giao diện người dùng ChatOps.

-  Lợi ích mang lại cho doanh nghiệp khi cộng tác trên không gian làm việc số ChatOps. 

Để tìm hiểu thêm thông tin về ChatOps hoặc liên hệ hợp tác, vui lòng điền thông tin vào form bên dưới hoặc liên hệ Hotline: 097 338 86 88 để nhận tư vấn.

 

Liên hệ tư vấn

Quy mô doanh nghiệp