Bài 1: Giới thiệu về ChatOps và cách khởi tạo Digital Workplace

Chuỗi video hướng dẫn sử dụng ChatOps và cách tối ưu cộng tác linh hoạt, hiệu quả trên không gian làm việc số của ChatOps. 

Bài 1: Giới thiệu về ChatOps và cách khởi tạo Digital Workplace. 

- Thông tin chung về ChatOps

- Cách tải/ tạo tài khoản trên ChatOps

- Cấu hình tài khoản

Để tìm hiểu thêm thông tin về ChatOps hoặc liên hệ hợp tác, vui lòng điền thông tin vào form bên dưới hoặc liên hệ Hotline: 097 338 86 88 để nhận tư vấn.

Liên hệ tư vấn

Quy mô doanh nghiệp