Vì sao chọn ChatOps

Digital workplace (Môi trường làm việc số) đang trở thành tương lai của công việc khi mà chuyển đổi số ngày càng diễn ra mạnh mẽ, môi trường kinh doanh trở nên ngày càng bất định. Đây là không chỉ là lựa chọn của doanh nghiệp, mà hơn hết chính đội ngũ nhân sự – những người đang làm việc hàng giờ trong công ty, họ sẽ chọn cho mình môi trường làm việc hiệu quả, ở đó có sự cộng tác, chia sẻ, ứng dụng công nghệ đầy đủ. ChatOps là một Digital Workplace - không gian làm việc số hoàn chỉnh, chú trọng vào việc cộng tác linh hoạt liền mạch hướng tới các tổ chức doanh nghiệp có quy mô lớn, tăng trưởng nóng.
Xem cách ChatOps kết hợp RPA chatops-play-button

Lợi ích khi ứng dụng ChatOps vào doanh nghiệp

Chuyển đổi số doanh nghiệp, giải quyết thách thức tăng trưởng nóng của doanh nghiệp.

Xây dựng tổ chức linh hoạt thích nghi với môi trường kinh doanh thay đổi.

Gia tăng trải nghiệm nhân viên tích cực giúp chất lượng công việc được cải tiến.

Khai phá dữ liệu của chính doanh nghiệp, phục vụ quá trình ra quyết định nhanh chóng.

Thúc đẩy sự tham gia cộng tác, gia tăng giá trị trên 1 giao diện tập trung.

why-is-chat-ops

Lợi ích khi ứng dụng ChatOps vào doanh nghiệp

why-is-chat-ops

Chuyển đổi số doanh nghiệp, giải quyết thách thức tăng trưởng nóng của doanh nghiệp.

Xây dựng tổ chức linh hoạt thích nghi với môi trường kinh doanh thay đổi.

Gia tăng trải nghiệm nhân viên tích cực giúp chất lượng công việc được cải tiến.

Khai phá dữ liệu của chính doanh nghiệp, phục vụ quá trình ra quyết định nhanh chóng.

Thúc đẩy sự tham gia cộng tác, gia tăng giá trị trên 1 giao diện tập trung.

Giải pháp ChatOps là gì?

GIẢI PHÁP TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG MỘT CÁCH CÓ HỆ THỐNG
ChatOps là một hệ thống cộng tác kết nối mọi người, công cụ, quy trình và tự động hóa thành một quy trình làm việc minh bạch
Luồng này kết nối công việc cần thiết, công việc đang diễn ra và công việc được thực hiện ở một địa điểm liên tục có nhân viên, bot và các công cụ liên quan.
Cuộc trò chuyện là động lực cho phép mọi người làm việc cùng nhau, cùng nhau học hỏi và tạo ra những điều mới.
Một không gian làm việc số gắn kết mọi người vào mục tiêu chung theo mô hình quản trị OKR.
chatops-solution-thumbnail

Download App

Giải pháp ChatOps là gì?

GIẢI PHÁP TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG MỘT CÁCH CÓ HỆ THỐNG
chatops-solution-thumbnail
ChatOps là một hệ thống cộng tác kết nối mọi người, công cụ, quy trình và tự động hóa thành một quy trình làm việc minh bạch
Luồng này kết nối công việc cần thiết, công việc đang diễn ra và công việc được thực hiện ở một địa điểm liên tục có nhân viên, bot và các công cụ liên quan.
Cuộc trò chuyện là động lực cho phép mọi người làm việc cùng nhau, cùng nhau học hỏi và tạo ra những điều mới.
Một không gian làm việc số gắn kết mọi người vào mục tiêu chung theo mô hình quản trị OKR.

Download App

Không gian số cộng tác liền mạch

chatops-advatage-collaborative

Tính năng nổi bật của ChatOps

chatops-solution-1

Business chat

Chat trực tiếp với cá nhân, nhóm người trong danh bạ Chat nhóm riêng cho từng công việc hay từng dự án Chat nhóm chung trên các kênh cộng đồng Đánh dấu các kênh chat quan trọng Ghim các đoạn tin nhắn quan trọng trên kênh Lưu các tin nhắn sử dụng riêng cho cá nhân

Quản lý công việc

Lên mục tiêu, tạo các nhiệm vụ từ bảng quản lý công việc Kanban hoặc trực tiếp từ bất kỳ dòng tin nhắn nào, đưa lên bảng Kanban Chỉ định, giao việc cho cá nhân hay nhóm người Theo dõi tiến độ và cập nhật trạng thái công việc Thông báo tới người được giao việc Chat và trao đổi trên từng nhiệm vụ theo luồng
chatops-solution-2
chatops-solution-3

Gọi thoại và meeting

Tạo và quản lý các phòng/kênh thoại Tham gia chat thoại, điều khiển loa, mic Chia sẻ màn hình trao đổi công việc Chia sẻ video hội họp

Quản lý tệp tin

Quản lý các tệp tin, file làm việc chung ở một nơi Chia sẻ tệp tin trên các kênh làm việc. Chia sẻ link 1 luồng chat qua kênh khác. Tìm kiếm tệp tin theo tên, định dạng file, người gửi... Bảo mật file và cá nhân hoá hiển thị đối với từng người dùng
chatops-solution-4
chatops-solution-3

Đặt lịch sự kiện

Tạo lịch họp, sự kiện trên lịch biểu quản lý tập trung Kết nối lịch biểu với công việc, hoạt động học tập trên kênh Thông báo cho từng cá nhân hoặc trên kênh giao tiếp

Thông báo và tìm kiếm

Thiết lập cá nhân hoá thông báo công việc trên từng kênh Tìm kiếm và truy suất thông tin theo kênh, người gửi, ngày, nội dung… Truy cập nhanh đến các tin nhắn được đề cập tới người dùng gần đây
chatops-solution-4
chatops-solution-3

Quản lý đào tạo

Quản lý các khoá đào tạo, nội dung chương trình Tạo lớp, kênh học tập và quản lý quá trình học tập Chỉ định học viên tham gia và đánh giá điểm học viên Cá nhân hoá tiến trình học tập, đào tạo trên từng học viên

Tích hợp và bảo mật

Tích hợp Chatbot và trợ lý ảo Tích hợp với các phần mềm khác qua API/RPA Hook tự động các thông tin quan trọng Bảo mật xác thực 2 nhân tố Triển khai trên hạ tầng Container, kiến trúc Cluster
chatops-solution-4

ChatOps phù hợp với các nghiệp vụ nội bộ nào?

Các nhóm phân tán làm việc ở các địa điểm khác nhau, đôi khi là thời gian khác nhau nhưng cộng tác cùng nhau để thực hiện 1 mục tiêu hay dự án luôn là vấn đề lớn đối với nhiều tổ chức. Các giao tiếp và cộng tác trên các nhiệm vụ chung bao gồm cả đồng bộ và bất đồng bộ gây ra những khó khăn nhất định trong quá trình quản lý công việc. ChatOps cung cấp không gian làm việc số hợp nhất để quản lý và đồng bộ mục tiêu, nhiệm vụ trên cùng 1 trang, hỗ trợ các giao tiếp dạng tin nhắn tức thời (với suy nghĩ tôi nên ping ai, và mong đợi người nhận trả lời gần như ngay lập tức) và cả dạng tin nhắn không đồng bộ (email là ví dụ), phản hồi theo tốc độ riêng của người nhận (hướng theo chủ đề với suy nghĩ: tôi đang nói về điều gì). Việc quản lý các giao tiếp và công việc trở nên mạch lạc và dễ dàng theo dõi, phối hợp dù bạn ở bất kỳ đâu, làm việc bất kỳ thời gian nào mong muốn mà vẫn đạt được mục tiêu chung.

Các hoạt động quản lý và phát triển nguồn nhân lực được ChatOps hỗ trợ thông qua các nghiệp vụ hỗ trợ cung cấp thông tin và đào tạo phát triển nhân sự trong tổ chức. Ví dụ, hoạt động đào tạo các nhân sự mới onboard sẽ được hỗ trợ bởi Bot và các chương trình khung của công ty giúp nhân sự mới nắm được các quy định, nội quy, chính sách, giá trị, văn hóa, quy trình làm việc, hướng dẫn sử dụng phần mềm, các kỹ năng cần thiết... để đảm bảo họ được cung cấp đầy đủ thông tin trước khi chính thức bước vào công việc. Ngoài ra, ChatOps có thể cũng là kênh để bộ phận nhân sự xây dựng các cộng đồng, văn hóa công ty thông qua các chương trình nội bộ.

Các bộ phận tương tác trực tiếp khách hàng như nhân viên kinh doanh, tư vấn, chăm sóc khách hàng... là những bộ phận tạo ra các điểm chạm với khách hàng, và xây dựng trải nghiệm khách hàng. Môi trường kinh doanh ngày càng biến động và khách hàng vì thế cũng thay đổi. ChatOps giúp xây dựng các đội tự quản, tập trung vào khách hàng, doanh thu, ở đó các chương trình bán hàng, marketing... được thông tin thống nhất, loại bỏ các lớp trung gian và tập trung cả nhóm vào sự hài lòng của khách hàng, từ đó nâng cao trải nghiệm và doanh số bán hàng.

Bộ phận công nghệ làm việc với các dự án phát triển phần mềm, giải pháp cũng như vận hành hệ thống CNTT phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp. Họ phải làm việc với các dự án, issue, backlog... và hơn ai hết, họ hiểu rõ vai trò của cộng tác trong việc giải quyết các thách thức công nghệ của doanh nghiệp. ChatOps giúp các nhóm công nghệ giao tiếp và quản lý dự án theo mô hình Agile và OKR trên 1 giao diện duy nhất, tốc độ và trực quan.

Bộ phận Marketing luôn bận rộn với các chiến dịch, ý tưởng... giúp doanh nghiệp trở nên nổi bật trên thị trường. Mật độ giao tiếp của các nhóm này là vô cùng lớn. ChatOps xuất hiện để tăng cường khả năng giao tiếp, cung cấp khả năng giao tiếp theo luồng chủ đề, giúp cả nhóm giữ các cuộc trò chuyện, trao đổi mạch lạc, đúng bối cảnh và ngữ cảnh giải quyết các bài toán thực địa hoàn hảo.

Khách hàng và đối tác

Danh sách đối tác ngày càng dài thêm là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác hiệu quả cùng các đối tác tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. ChatOps tự hào được kể tên các thương hiệu nổi tiếng mà chúng tôi đã và đang hợp tác.

Logo 1
Logo 1
Logo 1
`
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1

ĐĂNG KÝ NHẬN NGAY DEMO ĐẶC BIỆT DÀNH RIÊNG DOANH NGHIỆP

Company size

Đăng ký nhận bản tin