Tại sao sự thay đổi trong tổ chức thất bại

Có rất nhiều lỗi dẫn đến việc chúng ta thất bại trong việc đưa sự thay đổi vào trong tổ chức. Bài học này sẽ giới thiệu tám lỗi lớn nhất và phổ biến nhất mà tổ chức nào cũng nên tránh khi thực hiện quản lý sự thay đổi.

 - Lỗi 1: Không tạo ra cảm giác khẩn cấp đủ lớn

- Lỗi 2: Không tạo thành liên minh hướng dẫn đủ mạnh

- Lỗi 3: Thiếu tầm nhìn

- Lỗi 4: Không truyền thông về tầm nhìn

- Lỗi 5: Không loại bỏ các rào cản để đạt được tầm nhìn

- Lỗi 6: Không lên kế hoạch và tạo ra thành công trong ngắn hạn

- Lỗi 7: Tuyên bố thành công quá sớm

- Lỗi 8: Không ghim sự thay đổi trong văn hóa của tổ chức.

Để lại thông tin bên dưới hoặc liên hệ hotline: 097 338 86 88 để đăng ký khóa học miễn phí cùng AgileLearn - Đối tác chiến lược của ChatOps.

Liên hệ tư vấn

Quy mô doanh nghiệp