Khóa học Ra quyết định và Giải quyết vấn đề hiệu quả

Nhiều nhà quản lý gặp khó khăn trong việc ra quyết định và giải quyết vấn đề. Có thể bởi chúng ta không có đủ dữ kiện thông tin cần thiết cho các tình huống hiện tại, cũng có thể chúng ta khó đưa ra được dự đoán cho những diễn biến bất ngờ trong tương lai. Trong khi đó hàng ngày bạn phải đối mặt với hàng vô số vấn đề cần đưa ra quyết định và rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết cả lớn lẫn nhỏ. Vậy làm thế nào để ra quyết định chính xác.

Khóa học sẽ giúp bạn

- Tìm hiểu điều cần có thông qua các mô hình và kỹ thuật - Mô hình giải quyết vấn đề, các bẫy và chiến lược giải quyết vấn đề

- Sử dụng các mô hình ra quyết định, công cụ giúp tạo, đánh giá và đưa ra lựa chọn

Khóa học này dành cho ai?

- Những nhà quản lý muốn có một khởi đầu tốt đẹp ở bất kỳ thời điểm nào cần đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề

- Bất cứ ai mong muốn hệ thống hóa kiến thức về phương pháp giải quyết vấn đề và ra quyết định

- Những người muốn cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề của bản thân

Để lại thông tin bên dưới hoặc liên hệ hotline: 097 338 86 88 để đăng ký khóa học miễn phí cùng AgileLearn - Chương trình dành riêng cho Đối tác chiến lược ChatOps.

Liên hệ tư vấn

Quy mô doanh nghiệp