Khóa học Quản lí sự thay đổi và Chuyển tiếp

Quản lý sự thay đổi là một quá trình thay đổi thích ứng một cách có hệ thống trong tổ chức. Đó là một bản kế hoạch thay thế cùng với sự lãnh đạo hiệu quả nhằm giúp tổ chức đạt được mục tiêu, sứ mệnh. Vậy quá trình thay đổi là một quá trình cần sự tham gia của nhiều bộ phận trong tổ chức cần vận hành suôn sẻ, đòi hỏi một phong cách quản lý trơn tru, nhằm giảm sự hỗn loạn, lãng phí và tăng tính hiệu quả. 

Kịch bản của quản lý sự thay đổi có thể bao gồm: 

- Áp dụng công nghệ

- Đánh giá quá trình

- Mua lại hay tái cấu trúc tổ chức

Khóa học này dành cho ai

- Các nhà quản lý đang trong tổ chức thực hiện quá trình thay đổi và chuyển tiếp, mong muốn cải thiện năng lực quản lý sự thay đổi để giúp công ty vượt qua giai đoạn này. 

- Những người muốn tìm hiểu bài bản, có hệ thống về sự quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp. 

Bạn sẽ đạt được gì từ khóa học này

Theo dõi bài học ngắn để tìm ra phương thức thay đổi thành công và áp dụng riêng tùy theo thực tiến doanh nghiệp bạn, dựa trên các bài học về: 

- Chiến lược và các văn hóa tổ chức vận hành

- Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp

- Biết cách lập kế hoạch và thực hiện thành công quá trình thay đổi

- Biết cách quản lý các biến động do thay đổi gây ra

- Giảm thiểu những thiệt hại có thể xảy ra khi thực hiện thay đổi

Để lại thông tin bên dưới hoặc liên hệ hotline: 097 338 86 88 để đăng ký khóa học miễn phí cùng AgileLearn - Chương trình dành riêng cho Đối tác chiến lược ChatOps.

Liên hệ tư vấn

Quy mô doanh nghiệp