ChatOps Ebooks

Tìm hiểu thêm nhiều thông tin về ứng dụng, công nghệ với ebook và nhiều tài liệu khác của chúng tôi.
Danh mục
Example invalid feedback text
Example invalid feedback text
Example invalid feedback text
banner
banner
banner
banner
blog-thumbnail

Quản trị mục tiêu OKR

OKR không đơn thuần chỉ là cách đặt mục tiêu hiệu quả như trên, mà còn là một phương pháp quản trị theo mục tiêu. Phương pháp là những việc làm tuần tự theo bước, giữ vai trò ai làm gì, như thế nào.

blog-thumbnail

Xu hướng học tập tại nơi làm việc - Workplace Learning Trends Report 2022

Ưu tiên của các nhà lãnh đạo trong năm tới phải chuyển sang đảm bảo những tài năng hàng đầu không chỉ ở lại công ty mà còn phải đảm bảo rằng các kỹ năng của họ có thể phát triển đủ nhanh để duy trì khả năng cạnh tranh.

blog-thumbnail

Nhập môn tinh gọn và cách áp dụng tư duy tinh gọn cho doanh nghiệp

Tư duy tinh gọn là một hệ thống được minh chứng về tính hiệu quả khi áp dụng cho phát triển sản phẩm và sản xuất, như đã từng thành công ở Toyota và những tổ chức khác. Mặc dù chủ yếu được áp dụng cho các sản phẩm, tư duy tinh gọn cũng được áp dụng cho các dịch vụ (cả hai đều được áp dụng tại Toyota) và trong các lĩnh vực khác như chăm sóc sức khỏe chẳng hạn. Khi bạn nghiên cứu Tư duy tinh gọn, thật dễ để thấy đó là một hệ thống rộng lớn bao gồm toàn bộ các nhóm và chức năng của doanh nghiệp, bao gồm phát triển sản phẩm, bán hàng, sản xuất, dịch vụ và nhân sự. Tinh gọn áp dụng ở quy mô doanh nghiệp.

blog-thumbnail

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI THEO OKRs

Giới thiệu về OKRs để cung cấp thông tin tổng quan về công cụ này. Phần này sẽ trình bày định nghĩa về OKRs đang được sử dụng phổ biến, làm rõ các thành tố trong định nghĩa, đồng thời trình bày các đặc điểm quan trọng cần được ghi nhớ về OKRs.

Liên hệ tư vấn

Quy mô doanh nghiệp